fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Jelen honlap használatakor elfogadod az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvastad-e vagy sem.

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

1. Az adatkezelő neve:
Bercsényi Zoltán egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató)

2. Az adatkezelő címe:
5742 Elek, Kiss Ernő u. 1.

3. Az adatkezelő elérhetősége:
info@bercsenyizoltan.com

4. Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre:
Kapcsolatfelvételkor megadott adatok: A felhasználó által a kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adok ki. A felhasználó által a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok: Név, telefon, e-mail cím.

Weboldal bejelentkezés nélküli használata: A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

7. Az adatkezelés célja:
Kapcsolatfelvétel: Kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, majd e-mailben vagy telefonon történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott kapcsolatfelvétel kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a “Kapcsolat” oldalon található internetes űrlap kitöltésével és elküldésével adja meg.

„Cookie”-k:
Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről napló file készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.
Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben a számítógednek böngészőjében engedélyezed a cookie-k használatát, úgy hozzájárulsz ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledd, amennyiben nem engedélyezed a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Google Analitika:
Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), a számítógépeden elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az IP-címedet) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal általad történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az IP címed a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatod a „sütik” használatát, azonban felhívom a figyelmedet, hogy ez esetben nem fogod tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával hozzájárulsz adataid feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

8. Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

9. A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a info@bercsenyizoltan.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

10. Adatfeldolgozók megnevezése és címei:
Bercséyi Zoltán (5742 Elek, Kiss Ernő u. 1.)

11. Adatfeldolgozás megnevezése:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

12. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az X-Web Netpartner Kft. üzemeltetésében lévő szerveren van tárolva. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők, projekt menedzserek ismerhetik meg. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

13. Adattovábbítás:
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

14. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadod a módosított adatkezelési szabályzatot.

15. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a bercsenyizoltan.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

16. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.) További kérdéssel, illetve észrevételeiddel keresd az üzemeltetőt a bercsenyizoltan.com e-mail címen.

Utoljára módosítva: 2019.10.01.