fbpx

Általános Szerződési Feltételek

/- bercsenyizoltan.com -/

Általános adatok:

Bercsényi Zoltán (e.v.)
Székhely: 5742 Elek, Kiss Ernő u. 1.
Adószáma: 69516474-1-24
Internetes elérhetőség: info@bercsenyizoltan.com

A jelen felhasználási feltételek (Felhasználási Feltételek) és a Szolgáltatásokra és a Termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – továbbiakban együttesen Szabályzat Bercsényi Zoltán e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett bercsenyizoltan.com (https://www.bercsenyizoltan.com/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy bercsenyizoltan.com) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

I. A Felhasználási Feltételekre valamint az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó közös szabályok:

1. A Szabályzatot a Szolgáltató internetes honlapján (bercsenyizoltan.com) a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzéteszi.

2. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

3. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a bercsenyizoltan.com bármely szolgáltatását igénybe veszi illetve amennyiben Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi.

4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével illetve bercsenyizoltan.com bármely Szolgáltatásának megkezdésével elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

5. A bercsenyizoltan.com internetes oldalon megtalálható valamennyi egyéb tájékoztató (pl.: Adatkezelési Szabályzat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

6. A Facebook.com weboldal bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Weboldal legfontosabb jellemzői és elemei:

1. A Weboldal célja a teljesség igénye nélkül a Felhasználók szubjektív szemszögből történő tájékoztatása olyan témakörökben, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak.

2. A Weboldal lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelme alatt álló tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a bercsenyizoltan.com bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

4. A Felhasználó a bercsenyizoltan.com weboldalon található hírlevél feliratkozással hozzájárulását adja a Szolgáltató részére, hogy további információkat tartalmazó e-maileket küldjön (hírlevél).

5. A hírlevélről történő leiratkozásról lehetőséget biztosít az ezekben foglalt e-mail címen.

III. Szerződés megkötésének általános szabályai:

1. A nem írásban (elektronikus úton) történő szerződéskötés során legalább a következő feltételekben állapodnak meg a felek:

a.) A Megrendelőneve, lakóhelye: A Megrendelő által elektronikus úton megadott Kereszt- és Vezetéknév valamint a Megrendelő által megadott cím,

b.) Az igényelt szolgáltatás(ok) megjelölése, tartama,

c.) A szolgáltatások díja, a nyújtott kedvezmények mértéke, a felmondás jogkövetkezménye,

d.) Megrendelői nyilatkozatok az adatkezeléssel, szolgáltatói marketingtevékenységgel, e-mailben küldhető szolgáltatói értesítésekről,

e.) Az elállás feltételei,

b)-e) pontban foglaltakra A bercsenyizoltan.com weblapon található információk, a jelen szabályzat és az Adatkezelési szabályzat Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezés vonatkoznak

f.) Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: A Szolgáltató illetve a Megrendelő által megadott elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám),

g.) A szerződéskötés időpontja: A szerződéskötés időpontja a Szolgáltatás megrendelésének időpontja,

h.) A felek által fontosnak tartott egyéb, a szerződés létrejöttével és az igényelt szolgáltatással összefüggő kérdések,

2. A szerződés

a.) jelenlévők között írásban tett szerződéses jognyilatkozatok esetében az egyedi szerződés aláírásával,

b.) elektronikus út (online) esetén az on-line tett szolgáltatói ajánlat elfogadásával jön létre.

IV. Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződési Feltételek (Tanácsadás, Családállítás):

1. JELENTKEZÉS:
Ügyfél az első alkalmat megelőzően emailben tájékoztatót kap a pontos helyszínről és az időpontról. A konzultáció megkezdésével az ügyfél személyesen tanácsadóval tartja a telefonos kapcsolatot. A továbbiakban a konzultáció az első alkalommal megbeszéltek szerint folyik tovább.
A Tanácsadásra, Családállításra bercsenyizoltan.com weboldalon történő jelentkezés beérkezése után a regisztráció sikerességéről visszaigazoló e-mail kerül kiküldésre.

1.1. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Tanácsadás, Családállítás teljes díjának összegét valamint a információt a díjbekérő kiállításáról. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a Tanácsadásra, Családállításra történő regisztráció automatikusan törlésre kerül. A végszámla a részvételi díj beérkezését követően a jelentkezés során a Felhasználó által megadott e-mail címre, elektronikusan lesz kézbesítve.

1.2. Amennyiben 12 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot a 06-30-246-9930-as telefonszámon vagy az info@bercsenyizoltan.com e-mail címen. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatásokra történő regisztráció során külön jelölőnégyzet biztosít a Felhasználó számára az Általános Szerződési Feltételek elfogadására.

1.4. Felhasználó a jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett hozzájárulását adja meg, hogy a Tanácsadás, Családállítás során üzletszerzési illetve marketing célból Szolgáltató jogosult róla kép- és videó felvételt rögzíteni, a Tanácsadás, Családállítás látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

2. LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

2.1. Családállítás esetében:

-7 NAP: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges info@bercsenyizoltan.com e-mail címen, legkésőbb a Családállítás előtt 7 nappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni.

0-7 NAPON BELÜL, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁS: A 0-7 napon belül, írásban lemondott program tekintetében vagy lemondás nélkül a már befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

2.2. Tanácsadás esetében:
Az ülés lemondását legkésőbb az időpont előtt 48 órával előre jelezze közvetlenül a tanácsadónál. Az elmaradt ülés lehetőség szerint bepótolható, ehhez a tanácsadóval való személyes egyeztetés szükséges. A 48 órán belüli lemondás esetén az ügyfél köteles kifizetni az ülés árát, amit a következő alkalommal tehet meg. Kivételt képeznek a vis maior esetek, amikor valamilyen előre nem látott kényszerítő körülmény miatt marad el a konzultáció. (Ilyennek számít a baleset, betegség, de a munkahelyi ok nem.) A találkozók rendszeressége egyéni megegyezés alapját képezi. A konzultációkon mindkét fél csak józan, alkoholos és-egyéb drogos befolyásoltságtól mentes állapotban vehet részt.

Amennyiben a meghirdetett program a Szolgáltató lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%- a a befizető bankszámlájára visszautalásra kerül. A részvételi díj visszautalása az eredeti számla kézhezvételét követő 8 napon belül történik meg, hacsak a Megrendelő úgy nem rendelkezik, hogy a már kifizetett összeget beszámíttatná másik tanácsadásra, családállításra. Az ilyen igényekről minden esetben írásos megállapodás szükséges.

3. TANÁCSADÁSI FELTÉTELEK

3.1. TITOKTARTÁS

A tanácsadó a folyamat egésze során köteles az ügyfélről tudomására jutó minden információval kapcsolatban titkot tartani és az ügyfél megfelelő közérzetéről, adatainak védelméről gondoskodni.

3.2. TÁJÉKOZTATÁS

Ügyfél tanácsadói és/vagy tréningszerű együttműködésben vesz részt, jelentkezése során vállalja, hogy információt gyűjtött a problémája, tünetei ellátásához szükséges szolgáltatási formákról, lehetőségekről, ezen információk birtokában vállalja a munkát tanácsadóval. Az ügyfél az alkalmon való megjelenésével szóban és jelen dokumentum aláírásával elismeri és megerősíti, hogy jelenleg, a tanácsadási folyamat megkezdésekor nem diagnosztizált pszichiátriai beteg és nem áll pszichiátriai és/vagy gyógyszeres kezelés alatt, valamint, hogy megfelelően tájékozódott tanácsadó felkészültségét illetően. Ezen kívül vállalja, hogy semmilyen más az életét, testi épségét veszélyeztető körülmény nem áll fenn életében, ellenkező esetben erről tájékoztatja tanácsadót, aki eldönti, hogy ezen információk birtokában, tudja-e vállalni a foglalkozások megtartását, és ha igen, milyen feltételek mellett teszi azt. Ügyfél vállalja, hogy ezen szükségszerű tájékoztatás elmulasztásának felelőssége, főleg, ha az olyan információkat érint, melyek könnyen nem észrevehetőek, őt terheli.

3.3. PÉNZÜGYEK

Minden ülés alkalmanként egységesen 15.000,- Ft/másfél óra. Különleges, indokolt esetben karitatív módon is igénybe vehető a szolgáltatás, egyéni elbírálás alapján, előre egyeztetve a tanácsadóval. Egy alkalom 90 percet jelent. A fizetés a tanácsadónál történik készpénzben, vagy banki átutalással.

A tanácsadó a fenti feltételek változtatásának jogát fenntartja, erről a klienst időben tájékoztatni köteles.

V. Tanácsadásra, Családállításra jelentkezések visszautasítása:

1. A Szolgáltatónak joga van visszautasítani minden olyan jelentkezést – ideértve a már kifizetett jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti.

2. A már kifizetett, de utólagosan visszautasított jelentkezések esetében a Szolgáltató a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 5 banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet.

VI. Adatvédelem

Az bercsenyizoltan.com oldalainak használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása

Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a szerző Bercsényi Zoltán (a továbbiakban: „Szerző”) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A szerző weboldalainak böngészésével a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.

A Szerző a jelen kiszolgálón (továbbiakban „kiszolgáló”) megjelenő dokumentumok (továbbiakban „oldalak”) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

  • Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.

  • Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

  • Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

  • A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül.

  • Az bercsenyizoltan.com domain szerzői jogi védelmet élvez, jogi oltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szerző, azaz a domain tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak a Szerző tájékoztatása, illetve előzetes írásbeli engedélyével használható fel, az alábbi feltételek szerint.

Nem kell engedély, azonban a Szerző írásbeli tájékoztatása szükséges az alábbiakhoz:

a) IDÉZÉS

Az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

b) TELJES CIKK ÁTVÉTELE AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKE:

Az oldalon megjelent írások előzetes írásbeli engedély nélkül átvehetők, amennyiben a tartalom minden eleme változatlan marad, beleértve a szöveget, a szövegkiemeléseket, a képeket, azok elhelyezését, valamint a szövegben elhelyezett hivatkozásokat is. Tartalomátvétel esetén mutasson rá (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

A Szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges az alábbiakhoz:

a) TARTALOM ÁTVÉTELE MÓDOSÍTÁSSAL

Amennyiben a felhasználó a tartalom átvételénél a szövegben, annak strukturálásában, a belső hivatkozásokban vagy a képekben bármilyen módosítást kíván végrehajtani, azt csak a Szerző előzetes írásbeli engedélyével teheti meg, jelezve a Szerző számára az elvégezni kívánt módosításokat.

b) TELJES VAGY RÉSZLEGES TARTALOM ÁTVÉTELE HIVATKOZÁS ELHELYEZÉSE NÉLKÜL

Az oldalon található tartalom átvétele az eredeti tartalomra való hivatkozás elhelyezése nélkül csak a Szerző előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

c) ÁTVETT TARTALOM BEÁGYAZÁSA

Az átvenni kívánt tartalom nem önálló egészként, hanem egy másik tartalomba ágyazva, annak részeként történő közléséhez a Szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az engedély megkérésekor kérjük feltüntetni a felhasználás célját és módját.

d) TARTALOM ÁTVÉTELE KERESKEDELMI CÉLBÓL

A Szerző írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A Szerző fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Szerző nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Szerző kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.

A Szerző nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, összességében művek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a “jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Szerző nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).

Az oldalak tartalmának a többszörözéséhez, más oldalakon való közzétételéhez, bármilyen célból történő felhasználáshoz a következő e-mail címen tudja a felhasználó a Szerző előzetes hozzájárulását kérni: info@bercsenyizoltan.com